Versionshistorik för "How To Mobility Scooter For Car Boot The Spartan Way"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 27 december 2022 kl. 21.21SungGuertin diskussion bidrag 7 687 byte +7 687 Skapade sidan med 'A ramp can be used to transport your mobility scooter into your car when you have difficulty getting it in the car's boot because of the roof being flat or low. You can pick r...'